Impressum

SEGAFREDO ZANETTI SR spol. s r.o.

Trnavská cesta 50
821 02 Bratislava 2

Zastoupena:
Iveta Kovačičová, Country Manager

Kontakt

Tel. (+421) 244 63 2341
Fax (+421) 244 63 2342
E-Mail: info@segafredo.sk

IČ DPH SK2020195705 .  IČO 34151273

Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vl. č. 35820/B.

Riešenie sporov EÚ Európska komisia poskytuje platformu pre online riešenie sporov (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr. Našu e-mailovú adresu nájdete v právnom oznámení vyššie.

Riešenie spotrebiteľských sporov / univerzálna rozhodcovská komisia

Niesme ani ochotní, ani povinní zúčastniť sa konania o urovnaní sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou. Zodpovednosť za obsah Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme za náš vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecnými zákonmi v súlade s oddielom 7 ods. 1 nemeckého zákona o telemédiách. Podľa §§ 8 až 10 TMG ako poskytovateľ služieb nie sme povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán alebo skúmať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť.

Povinnosti odstrániť alebo zablokovať použitie informácií podľa všeobecného zákona zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je možná až od okamihu, keď sa dozvieme o konkrétnom právnom porušení. Hneď ako sa dozvieme o takýchto porušeniach právnych predpisov, okamžite tento obsah odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované kvôli možnému porušeniu právnych predpisov. V čase vytvorenia odkazu nebol nájdený žiadny nelegálny obsah. Trvalé sledovanie obsahu odkazovaných stránok však nie je rozumné bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona. Ak sa dozvieme o právnych porušeniach, tieto odkazy okamžite odstránime.

Autorské práva

Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľom webových stránok podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Na rozmnožovanie, spracovanie, distribúciu a akýkoľvek druh využívania mimo hraníc autorských práv je potrebný písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Súbory na stiahnutie a kópie tejto webovej stránky sú povolené iba na súkromné, nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, sú dodržané autorské práva tretích strán. Najmä obsahy tretích strán sú takto označené. Ak by ste sa napriek tomu dozvedeli o porušení autorských práv, požiadame vás, aby ste nás o tom zodpovedajúcim spôsobom informovali.

Hneď ako sa dozvieme o porušeniach právnych predpisov, okamžite taký obsah odstránime.

Fotografie:

  • Segafredo Zanetti
  • TIKTAK
  • Segafredo Zanetti Segafredo Grandi Eventi
  • Segafredo Coffee system
  • Massimo Zanetti Beverage Group
  • Shutterstock
  • Adobestock

Novinky